mask

Sprężarki śrubowe – rodzaje

Sprężarki śrubowe podobnie jak łopatkowe są znane od ponad stu lat. Obecnie są to urządzenia szeroko stosowane w kolejnictwie, zakładach przemysłowych o różnym profilu produkcyjnym oraz jako element maszyn budowlanych. Charakteryzują się wysoką skutecznością w dostarczaniu do całości instalacji lub części maszyny sprężonego powietrza. Zależnie od tego, czy we wnętrzu sprężarki śrubowej stosuje się olej, czy nie, wyróżniamy urządzenia olejowe oraz bezolejowe, których sposób działania jest trochę odmienny.

sprężarki śrubowe

Sprężarki olejowe i bezolejowe

W ogólnym zarysie działanie sprężarek śrubowych opiera się na tym, że powietrze wchodzi do wnętrza urządzenia, najpierw przepływa przez filtr, a następnie przedostaje się do przestrzeni między dwoma obracającymi się śrubami, dzięki czemu ulega sprężeniu.

Jednak szczegółowy mechanizm działania sprężarek olejowych i bezolejowych trochę się różni, dlatego warto przyjrzeć mu się bliżej. W przypadku urządzeń olejowych do komory sprężania wpuszcza się olej, który zapewnia chłodzenie oraz pozwala na uszczelnienie przestrzeni pomiędzy śrubami. Natomiast w urządzeniach bezolejowych tego dodatkowego czynnika uszczelniającego nie ma, dlatego są one mniej wydajne i wykorzystywane trochę rzadziej. Czynnikiem chłodzącym jest w nich po prostu woda, która nie wpływa w żaden sposób na efektywność procesu przemysłowego w danym zakładzie. Dzięki temu sprężarki bezolejowe okazują się niezastąpione wszędzie tam, gdzie potrzebne nam jest sprężanie powietrza bez jakichkolwiek zanieczyszczeń cząstkami oleju, na przykład w przemyśle farmaceutycznym czy papierniczym.

 

Zalety sprężarek śrubowych

Sprężarki śrubowe są cały czas popularne ze względu na swoją energooszczędność, higienę pracy (szczególnie w przypadku wariantu bezolejowego) oraz elastyczność w działaniu, co pozwala łatwo dopasować produkowaną ilość sprężonego powietrza do aktualnego zapotrzebowania. Warto podkreślić również, że wytwarzają one niewiele drgań i są dużo cichsze w porównaniu z kompresorami innych typów.