mask

Seria N-GEN

Kategoria: Omega Air

Oferujemy generatory azotu w serii N-GEN, które wykorzystują technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (Pressure Swing Adsorption – PSA). Metoda ta umożliwia pobieranie azotu z otoczenia.

Jak wygląda ten proces? Sprężone i oczyszczone powietrze doprowadzane jest do złoża sit molekularnych, które adsorbują wszystkie gazy poza azotem. Pierwiastek jest przepuszczany w postaci produktu. Gdy zawór wylotowy generatora jest zamknięty, a ciśnienie złoża powróci do ciśnienia otoczenia, pozostałe gazy zostają uwolnione przez sito do atmosfery.

W efekcie złoże zostanie oczyszczone z azotu, a następnie świeże sprężone powietrze zostanie wprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. W celu zapewnienia stałego przepływu produktu, generatory azotu N-GEN wykorzystują moduły dwóch molekularnych złóż sitowych, które alternatywnie przełączają się między fazą adsorpcji a regeneracją.

Seria N-GEN to czystość azotu do 99,999%, wydajność od 0,83 do 766,8 m3/h.