mask

Seria N-GEN

Kategoria: Omega Air

Generatory azotu pobierają dostępny azot z otoczenia powietrza z innych gazów poprzez zastosowanie technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej (Pressure Swing Adsorption) (PSA).

Podczas procesu PSA sprężone, oczyszczone powietrze otoczenia jest doprowadzane do złoża sit molekularnych, które pozwala na przepuszczanie azotu w postaci produktu ale adsorbując inne gazy. Sito uwalnia adsorbowane gazy do atmosfera, gdy zawór wylotowy jest zamknięty i ciśnienie złoża  powraca do ciśnienie otoczenia.
Złoże zostanie oczyszczone z azotu, a następnie świeże sprężone powietrze zostanie wprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. W celu zapewnienia stałego przepływu produktu, generatory azotu N-GEN wykorzystują moduły dwóch molekularnych złóż sitowych, które alternatywnie przełączają się między fazą adsorpcji a regeneracją.

Seria N-GEN to czystość azotu do 99,999%, wydajność od 0,83 do 766,8 m3/h.