mask

Seria NC-GEN

Kategoria: Omega Air

Zjawisko adsorpcji zmiennociśnieniowej, znanej również jako PSA (Pressure Swing Adsorption), wykorzystywane jest w generatorach azotu NC-GEN. Urządzenia pobierają powietrze z otoczenia, a następnie oczyszczają je i sprężają.

Przygotowana w ten sposób mieszanina gazów doprowadzana jest do złoża sit molekularnych. Materiały te przepuszczają azot w formie produktu, inne pierwiastki natomiast są adsorbowane i uwalniane do atmosfery w momencie, gdy zawór wylotowy jest zamknięty, a ciśnienie złoża powraca do ciśnienia otoczenia.

Złoże zostanie oczyszczone z azotu, a następnie świeże sprężone powietrze zostanie wprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego.

Seria NC-GEN to czystość azotu do 99,999%, wydajność od 0,14 do 14,2 m3/h