mask

Seria O-GEN

Kategoria: Omega Air

Generatory tlenu wykorzystują technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej, w skrócie PSA (Pressure Swing Adsorption). Pobierają powietrze z otoczenia, które następnie doprowadzane jest do tzw. sit molekularnych. Materiały te pozwalają na przepuszczenie tlenu przy jednoczesnej adsorpcji innych gazów, np. azotu. Sito uwalnia adsorbowane gazy do atmosfery, gdy zawór wylotowy jest zamknięty, a ciśnienie złoża powraca do ciśnienia otoczenia.
Złoże zostaje oczyszczone z azotu, a następnie świeże sprężone powietrze zostaje wprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. W celu zapewnienia stałego przepływu produktu, generatory tlenu O-GEN wykorzystują moduły dwóch sit molekularnych, które alternatywnie przełączają się między fazą adsorpcji a regeneracją.
Seria O-GEN to czystość tlenu do 95%, wydajność od 1,02 do 94,9 m3/h.