mask

Seria O-GEN

Kategoria: Omega Air

Generatory tlenu pobierają dostępny tlen z otoczenia powietrza z innych gazów poprzez zastosowanie technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej (Pressure Swing Adsorption) (PSA).

Podczas procesu PSA sprężone, oczyszczone powietrze otoczenia jest doprowadzane do złoża sit molekularnych, które pozwala na przepuszczanie tlenu w postaci produktu ale adsorbując innych gazów. Sito uwalnia adsorbowane gazy do atmosfera, gdy zawór wylotowy jest zamknięty i ciśnienie złoża powraca do ciśnienie otoczenia.
Złoże zostaje oczyszczone z azotu, a następnie świeże sprężone powietrze zostaje wprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. W celu zapewnienia stałego przepływu produktu, generatory tlenu O-GEN wykorzystują moduły dwóch molekularnych sit sitowych, które alternatywnie przełączają się między fazą adsorpcji a regeneracją.

Seria O-GEN to czystość tlen do 95%, wydajność od 1,02 to 94,9 m3/h.