mask

Seria OC-GEN

Kategoria: Omega Air

Generatory tlenu pobierają dostępny tlen z otoczenia powietrza z innych gazów poprzez zastosowanie technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej (Pressure Swing Adsorption)
(PSA).
Podczas procesu PSA sprężone, oczyszczone powietrze otoczenia jest doprowadzane do złoża sit molekularnych, które pozwala na przepuszczanie azotu w postaci produktu ale adsorbując innych gazów. Sito uwalnia adsorbowane gazy do atmosfera, gdy zawór wylotowy jest zamknięty i ciśnienie złoża  powraca do ciśnienie otoczenia.
Złoże zostanie oczyszczone z azotu, a następnie świeże sprężone powietrze zostanie wprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego.

Seria O-GEN to czystość azotu do 95%, wydajność od 0,41 to 6,76 m3/h.