mask

Seria OC-GEN

Kategoria: Omega Air

Zadaniem generatorów tlenu jest pobór tego pierwiastka z otoczenia. Proces jest możliwy dzięki zastosowaniu technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej, z języka angielskiego Pressure Swing Adsorption.

Metoda PSA polega na doprowadzeniu sprężonego i oczyszczonego powietrza, które pochodzi z otoczenia, do złoża sit molekularnych. Materiały o zdolności selektywnego adsorbowania cząsteczek przepuszczają tlen w postaci produktu, przy jednoczesnej adsorpcji innych gazów. Uwolnienie do atmosfery związanych cząsteczek gazów następuje wtedy, gdy zawór wylotowy jest zamknięty, a ciśnienie złoża powraca do ciśnienia otoczenia.

W efekcie złoża sit molekularnych zostają oczyszczone z tlenu, natomiast świeże sprężone powietrze wprowadzone jest do nowego cyklu produkcyjnego.

Seria O-GEN to czystość azotu do 95%, wydajność od 0,41 do 6,76 m3/h.