mask

Sterowniki i pomiary

Nasza oferta sterowników sprężarek obejmuje rozwiązania od najprostszych (sterowniki na bazie PLC) po kompleksowe sterowniki, które wraz z nadzorowaniem pracy sprężarek kontrolują np. temperaturę pomieszczenia, załączają układy wentylacji, posiadają wizualizację wszystkich procesów. Pomiar wielkości zużycia powietrza w zakładzie oraz określenie jego charakterystyki ma na celu nie tylko zapewnienie odpowiednio dużych sprężarek, ale przede wszystkim optymalny dobór ich liczby, wielkości oraz przygotowanie danych dla stworzenia odpowiedniego algorytmu sterowania pracą takiego zespołu. Oferujemy przeprowadzenie pomiarów dla kompletnych stacji sprężarkowych oraz dla poszczególnych wydziałów czy linii technologicznych sprężonego powietrza. Przy pomiarach posługujemy się opracowaną przez nas bezinwazyjną metodą, która nie wymaga montażu przyrządów pomiarowych w liniach.