mask

Układy sterowania pracą sprężarki

Sterowniki nadrzędne sprężarek wykorzystuje się przede wszystkim w sytuacji, gdy w zakładzie pracy używane są kompresory różnych producentów. Dzięki odpowiednio dobranym sterownikom można bez problemów kontrolować czas pracy sprężarek, zarządzać właściwie ich pracą (aby obniżyć zużycie energii) oraz skrócić zbędny czas pracy (eliminując pracę na biegu jałowym). Prawidłowo działający zespół sprężarek to w zasadzie gwarancja wydajnej pracy całego przedsiębiorstwa, które korzysta z urządzeń ze sprężonym powietrzem.

Własne rozwiązania sterowników nadrzędnych

Wiele lat doświadczenia w pracy z zespołami sprężarek spowodowało, że nasza firma opracowała własne rozwiązania sterowników nadrzędnych sprężarek. Przygotowywane przez nas sterowniki posiadają oprogramowanie, które jest przygotowywane dla każdej sprężarkowni oddzielnie. Uwzględnia więc ono wszystkie specyficzne warunki jakie występują w konkretnym zakładzie. Przygotowywane sterowniki mogą współpracować z każdym rodzajem sprężarek śrubowych, łopatkowych i tłokowych. Możliwe jest także podłączenie sprężarek pochodzących od różnych producentów lub o różnych własnych układach sterowania.

 

Pomiary wykonywane bez przerw w zasilaniu

Proces przygotowania do pomiarów nie wymaga przerw w zasilaniu powietrzem ani wykonania prac montażowych na instalacji. Stosowana przez nas metoda pozwala na przeprowadzenie dokładnych pomiarów bez względu na średnice rurociągów i różnicę pomiędzy maksymalnym i minimalnym poborem. Tradycyjne metody zazwyczaj posiadają krotność pomiarową mniejszą niż 10. W wyniku pomiarów otrzymujemy wykres zapotrzebowania w dwusekundowych przedziałach. Czytelne wykresy dobowe przejrzyście obrazują potrzeby zakładu. Dokładność pomiarów nie jest mniejsza niż 5%. W oparciu o wyniki możemy zasymulować pracę sprężarek o różnych wielkościach i konfiguracji. Dzięki temu można sprawdzić skutek doboru dowolnych sprężarek i określić koszty ich eksploatacji przed dokonaniem inwestycji.