mask

Separatory woda/olej

Przepisy dotyczące ochrony środowiska ściśle zakazują odprowadzania odpadów olejowych oraz chemikaliów, łącznie z kondensatem odprowadzanym z instalacji sprężonego powietrza. Ta mieszanina oleju i wody jest klasyfikowana jako niebezpieczne odpady przemysłowe, i odprowadzanie nieoczyszczonego kondensatu ze sprężarki do kanalizacji ściekowej lub środowiska jest zakazana.

Kondensat ze sprężarki musi być zebrany lub poddany obróbce przed usunięciem, za pomocą separatora olej/woda do usuwania oleju z kondensatu.
Biorąc pod uwagę, że kondensat ze sprężarki składa się w około 95% z wody, oddzielenie oleju od kondensatu ma sens finansowy. Utylizacja nieprzetworzonego kondensatu jest kosztowna, ponieważ naliczane według objętości (czyli głównie za wodę).

Dlatego istotnym jest stosowanie separatorów woda/olej, gdzie resztki oleju musimy zutylizować, a oczyszczoną wodę możemy odprowadzić do kanalizacji.

W naszej ofercie znajdą Państwo separatory woda/olej takich marek jak Gardner Denver, Champion, Omega Air, Sterling. Dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać dla Państwa najlepsze rozwiązanie do Państwa potrzeb i oczekiwań.

maszyna-6
maszyna-7
maszyna-8