Sterownik nadrzędny sprężarek

Gdzie sterownik nadrzędny sprężarek zaoszczędzi Ci twoje pieniądze?

W kilkuletnim czasie pracy sprężarek, koszt zakupu to jedynie 8%. Naprawy i przeglądy pracy zespołu sprężarek to dalsze 10%. Pozostałe 82% to koszt energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sprężarek.

Dostępne są kalkulacje różniące się nieznacznie od podanych danych, ale i tak nie zmienia to faktu, że energia elektryczna jest największym kosztem. I dlatego właśnie tutaj można osiągnąć największe oszczędności sięgające nawet do 30-35%.

Sterownik nadrzędny pracy zespołu sprężarek

Wystarczy zmodyfikować układ sterowania i podłączyć odpowiedni sterownik nadrzędny, który jako inteligentne rozwiązanie analizuje i uczy się, jak w sposób najbardziej ekonomiczny zarządzać pracą sprężarek stałoobrotowych i zmienoobrotowych w twoim zakładzie oraz jak zawęzić wstęgę ciśnień roboczych do najmniejszych możliwych wartości.

Jeżeli uważasz, że zrobisz to lepiej, to możesz również sam zaprojektować profile sterowania pracą sprężarek.
Jeżeli masz mniejszą ilość sprężarek to też mamy na to rozwiązanie, aby sterowanie sprężarkami różnych wielkości było ułatwione.

Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej?

Oto przykład oszczędności u jednego klienta, który posiada 3 sprężarki o mocy 45kW i 2 o mocy 110kW. Wszystkie stałoobrotowe i pracowały w kaskadzie. Po zastosowaniu sterownika GD Connect 12 (dla liczby sprężarek do 12) jego oszczędności roczne wyniosły 116.800 kWh, co przy cenie 75 gr/kWh dało mu mniejsze koszty energii elektrycznej o prawie 88.000 zł.

Sterownik GD Connect 12 pozwolił też zaoszczędzić energię elektryczną dzięki obniżeniu ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza. Każde obniżenie ciśnienia w sieci o 1 bar to oszczędność kosztu wytwarzania sprężonego powietrza o ok 7%. Dodatkowo sterownik nadrzędny zespołu sprężarek dobiera kompresory tak, by ilość sprężonego powietrza była jak najbardziej dopasowana do zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Jakie informacje monitoruje sterownik systemów sprężonego powietrza?

 • Sterownik zarządza pracą nie tylko sprężarek. Możemy podłączyć do niego sygnały pochodzące ze zbiornika sprężonego powietrza, osuszaczy i filtrów
 • Po zamontowaniu przetwornika ciśnienia - informacja o ciśnieniu w instalacji w punkcie gdzie jest zainstalowany przetwornik
 • Po zainstalowaniu przepływomierza - informacja nt. zużycia sprężonego powietrza
 • Po zainstalowaniu czujnika punktu rosy - informacja o pracy osuszacza
 • Po podłączeniu filtrów i spustów kondensatu - informacja o poprawnym ich działaniu

Odczyt informacji - system sterowania nadrzędnego

Odczyt jest dostępny lokalnie na sterowniku, miejscowo na komputerze, albo zdalnie na tablecie lub smartfonie. Aplikacja webserwer umożliwia wysyłanie maili lub SMSów z powiadomieniami o stanie pracy systemu.

Na bardzo czytelnym, dużym, kolorowym, ciekłokrystalicznym wyświetlaczu przedstawione są w sposób logiczny wszystkie najważniejsze parametry pracy sprężarek.

Widzimy aktualny status sprężarek, ciśnienie panujące w sieci, ustawioną wstęgę ciśnień oraz bieżący pobór sprężonego powietrza przez zakład więc możemy też przeliczyć koszt wytwarzania sprężonego powietrza. Są również przyciski nawigacyjne do następnych podstron.

Sterownik nadrzędny GD Connect 12 rozwiązał problem

U naszego zaprzyjaźnionego klienta zastosowaliśmy sterownik GD Connect 12, bo wcześniej stosowane nie spełniały jego wymagań. Poprzednia firma serwisowa dobrała prosty sekwenser, który tylko włączał i wyłączał sprężarki, a zmiennoobrotowe od razu pracowały na maksymalnej prędkości. Generowało to straty energii elektrycznej, a nie taki był zamysł jego instalacji.

Więcej szczegółów o tym jak pracuje jego system sterowania możesz obejrzeć na filmie pt. "Sterownik nadrzędny sprężarek GD Connect"

Co daje sterownik nadrzędny?

Wahania w poborze sprężonego powietrza przez maszyny produkcyjne to coś normalnego i chodzi o to, żeby sprężarki szybko zareagowały, dostosowały swoją produkcję i nie dopuściły do większych spadków lub wzrostów ciśnienia bo te generują tylko zbędne koszty.

Sterownik nadrzędny zespołu sprężarek porządkuje sterowanie sprężarkami i dobiera odpowiedni kompresor do zapotrzebowania na sprężone powietrze, tak by koszt energii elektrycznej był jak najniższy. Może też dobierać odpowiedni kompresor, tak by czas pracy kilku sprężarek był wyrównany. Wtedy serwis przyjedzie na obsługę kilku kompresorów na raz, co obniży koszty serwisu.

Sterownik nadrzędny GD Connect 12

 • Pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej
 • Dobiera odpowiedni kompresor do zapotrzebowania
 • Pokazuje rzeczywiste ciśnienie w sieci i przepływ sprężonego powietrza
 • Wyświetla dane i zapisuje je na karcie SD
 • Zapewnia zdalny dostęp do parametrów pracy
 • Informuje mailem/SMS o awariach i błędach
 • Umożliwia zaprogramowanie własnych profili pracy

Posiada jeszcze wiele innych opcji, o których powinniśmy porozmawiać bezpośrednio przez telefon, albo w Twoim zakładzie, bo możliwości oszczędności energii elektrycznej oraz obniżenia kosztu wytworzenia sprężonego powietrza jest znacznie więcej.

×
×