Pompy próżniowe oraz dmuchawy

Pompa próżniowa

Poniżej są linki do podstron, a każda z nich opowiada o różnych modelach pomp próżniowych i dmuchaw Elmo Rietschle:

Te same podstrony są podlinkowane na końcu, więc możesz też dowiedzieć się czegoś więcej o pompach próżniowych i dmuchawach przewijając stronę do końca.

Pompa próżniowa to urządzenie do uzyskania podciśnienia w układach zamkniętych. Stan w którym w zamkniętej przestrzeni nie ma materii, albo ciśnienie końcowe jest na tyle niskie, że żadne cząstki nie wpływają na procesy zachodzące w tej przestrzeni nazywa się próżnią.

Do osiągnięcia takiego stanu stosowane są pompy próżniowe (pompy podciśnieniowe), albo dmuchawy, a rodzaj urządzenia wybierany jest zgodnie z oczekiwanym ciśnieniem końcowym.

Rodzaje pomp próżniowych

W zależności od pożądanego zakresu roboczego urządzeń dobierana jest odpowiednia konstrukcja pomp próżniowych lub dmuchaw.

Pompy próżniowe, które mamy w ofercie podzielone są ze względu na elementy robocze służące do wytworzenia podciśnienia:

  • Pompy próżniowe kłowe
  • Pompy próżniowe śrubowe
  • Pompy próżniowe rotacyjne łopatkowe (popularne do wytworzenia próżni wstępnej)
  • Pompy próżniowe krzywkowe / lobowe
  • Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym

Innym rodzajem pomp próżniowych wykorzystujących efekt występujący w zwężce Venturiego jest pompa eżektorowa napędzana sprężonym powietrzem.

W zakresie mniejszych podciśnień, ale większych wydajności stosowane są dmuchawy promieniowe, albo bocznokanałowe (jednostopniowa lub dwustopniowa).

Podstawowe parametry pomp próżniowych

W celu doboru odpowiedniej pompy próżniowej należy brać pod uwagę kilka parametrów technicznych ważnych dla zastosowania.

Najważniejszymi parametrami pomp próżniowych są:

  • Szybkość pompowania (albo wydajność w m3) mierzona zwykle w jednostce czasu
  • Osiągana próżnia końcowa (najmniejsze ciśnienie końcowe)
  • Średnica przyłącza na wlocie i wylocie pompy
  • Tolerancja na zawartość pary wodnej

Podczas doboru należy również uwzględnić wyposażenie typu elektrozawory, filtry, tłumiki na stronie ssawnej i tłocznej.

Na wlocie, trzeba zabezpieczyć pompę próżniową przed szkodliwymi czynnikami, aby nie nastąpiła awaria pompy. Na wylocie pompy pojawia się w otoczeniu zasysany gaz z zamkniętego układu i trzeba mieć tego świadomość, gdy pompa próżniowa jest eksploatowana w otoczeniu pracowników.

Dobierając pompę próżniową trzeba też brać pod uwagę szybkość pompowania w zależności od podciśnienia, bo pompy próżniowe charakteryzują nieliniowym przebiegiem wykresu prędkości.

Jeżeli potrzebna jest wysoka wydajność i podciśnienie to czasami zastosowana jest pompa dwustopniowa, pierwsza do uzyskania próżni wstępnej i druga do osiągnięcia wymaganych parametrów.

Pompa próżniowa - budowa i zasada działania

Jak wspomnieliśmy istnieje wiele różnych konstrukcji pomp próżniowych. Najbardziej popularną jest łopatkowa pompa próżniowa sucha, albo smarowana olejowo. Zasada działania jest bardzo podobna do zasady działania sprężarek łopatkowych więc budowę pompy próżniowej opiszemy na przykładzie innego rozwiązania tj. pompy próżniowej kłowej Elmo Rietschle model ZEPHYR VLR 1000.

Pompa próżniowa kłowa posiada po stronie ssawnej kołnierz przyłączeniowy, a po stronie ciśnieniowej tłumik wydmuchu.

Zasysane powietrze jest oczyszczane przez filtr siatkowy.

ZEPHYR VLR 1000 jest dwuwirnikową pompą próżniową z tłokiem obrotowym, gdzie kły obracają się względem siebie bezdotykowo i na sucho. Obracające się przeciwbieżnie wirniki kłowe są zsynchronizowane przez parę kół zębatych w przekładni.

Koła zębate przekładni i łożyska są smarowane olejem. Przekładnia i komora pompy próżniowej są oddzielone od siebie przez specjalne uszczelki.

Gdy pazur/kieł przesuwa się nad przyłączem ssącym i osiowym wlotem kanału ssącego, gaz jest zasysany do komory sprężania.  

W miarę obracania się wirników, gaz przemieszcza się ze strony ssącej na stronę tłoczną. Następnie jest ściskany poprzez zmniejszenie objętości pomiędzy wirnikami, aż dolny wirnik odsłania kanał wylotowy.

Ta „wewnętrzna kompresja” prowadzi do dużej różnicy ciśnień przy sprawności powyżej 60%. Potem, wstępnie sprężony gaz jest odprowadzany przez przyłącze ciśnieniowe.

Pompa próżniowa ZEPHYR VLR 1000 jest obudowana pokrywą tłumiąca. Aby odprowadzić ciepło sprężania, powietrze chłodzące jest zasysane pomiędzy pompę próżniową i pokrywę za pomocą wentylatora, który zasysa świeże powietrze chłodzące i wydmuchuje ogrzane powietrze.

Napęd pompy próżniowej ZEPHYR VLR 1000 następuje poprzez sprzęgło przykręcone do kołnierza wału trójfazowego silnika indukcyjnego.

Zawór ograniczający próżnię jest zintegrowany w maszynie.

Animacja pracującej pompy próżniowej jest udostępniona w filmie pt. "Zasada działania pompy próżniowej kłowej".

Zastosowania próżni

Próżnia wykorzystywana jest w przemyśle do realizacji kilku celów ułatwiających produkcję lub zwiększających bezpieczeństwo produktów.

Może to być podnoszenie ciężkich i dużych elementów dzięki zastosowaniu przyssawek. W takiej pracy siła ludzka ograniczona jest jedynie do sterowania urządzeniem służącym do przemieszczania, a pompa próżniowa jest częścią urządzenia.

Drugim zastosowaniem może być usuwanie gazów z zamkniętej przestrzeni. Wyobraź sobie tackę z produktem spożywczym. Przed zamknięciem tacki w pakowaczce należy usunąć powietrze dla przedłużenia trwałości produktu. Pompa próżniowa montowana jest w pakowaczce, albo w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie wytwarzana jest centralna próżnia.

Albo mieszalnik z żywicą. W procesie mieszania żywicy następuje jej napowietrzanie. Przed aplikacją żywicy stosuje się próżnię do usunięcia bąbelków powietrza. W takim przypadku pompa próżniowa montowana jest zwykle przy zbiorniku z żywicą.

W przypadku termosu na gorącą kawę próżnia wykorzystywana jest do ograniczenia przewodności cieplnej, żeby kawa wolniej stygła. Ale takim termosem może być cysterna przewożąca ciekłe gazy, albo wielki zbiornikowiec płynący po morzach i oceanach.

Pompy próżniowe są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym i drukarskim, przetwórstwa tworzyw sztucznych i wielu innych, gdzie wymagane jest podciśnienie do realizacji celów produkcyjnych.

×
×