Uzdatnianie powietrza

Zanieczyszczenia powietrza

Uzdatnianie sprężonego powietrza zapewnia jakość wymaganą w procesach produkcyjnych. Otaczające nas powietrze zawiera zanieczyszczenia stałe, zarodniki roślin lub parę wodną. 

Powietrze dostarczane do sprężarki mimo przejścia przez filtr wlotowy jest w dalszym ciągu zanieczyszczone, a proces sprężania powietrza i zwiększania jego ciśnienia tylko zwiększa koncentrację tych zanieczyszczeń w jednostce objętości powietrza.

Ze względu na fakt, że w sprężonym powietrzu występuje duża ilość zanieczyszczeń, to sprężone powietrze przed dostarczeniem go dalej do instalacji pneumatycznej i urządzeń pneumatycznych powinno być poddane filtracji i osuszeniu czyli doprowadzone do odpowiedniej jakości.

Poniżej są linki do podstron, a każda z nich opowiada o różnych urządzeniach do uzdatniania sprężonego powietrza:

Te same podstrony są podlinkowane na końcu, więc możesz też dowiedzieć się czegoś więcej o uzdatnianiu sprężonego powietrza przewijając stronę do końca.

Jakość sprężonego powietrza

Jakość sprężonego powietrza jest określona normą i w zależności od zastosowania znane są dopuszczalne zawartości pyłów, cząstek wody i oleju. Inną klasę jakości sprężonego powietrza stosuje się w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, a inną w warsztacie wulkanizacyjnym. To jakie wysokie wymagania charakteryzują każdą klasę jakości sprężonego powietrza możesz sprawdzić w międzynarodowej normie ISO 8573-1:2010. Zdefiniowane są w niej różne klasy i odpowiadające im dopuszczalne zawartości cząstek stałych, ciśnieniowy punkt rosy (ciśnieniowy punkt rosy to temperatura w której wilgotność powietrza wynosi 100% przy odpowiednim ciśnieniu) i zawartość cząstek oleju w warunkach referencyjnych. Przyjęte standardowe warunki referencyjne dla urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza to temperatura otoczenia 20ºC, ciśnienie absolutne 1 bar(a) i wilgotność powietrza 0%.

Urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza

Uzdatnianie sprężonego powietrza  wykonywane jest przez odpowiednie urządzenia i każde urządzenie, w którym istnieje możliwość wytrącenia zanieczyszczeń można zaliczyć do systemu uzdatniania sprężonego powietrza.
Urządzenia dobieramy do warunków eksploatacyjnych i oczekiwanej klasy czystości sprężonego powietrza.

W procesie uzdatniania sprężonego powietrza biorą udział:

  • Chłodnica końcowa - w chłodnicy końcowej, która jest elementem sprężarki, albo dodatkowym urządzeniem redukuje się wysoką temperaturę z procesu sprężania powietrza oraz następuje w niej wstępne wytrącenie kondensatu
  • Separatory cyklonowe - dzięki sile odśrodkowej, cięższe i większe krople kondensatu wytrącają się ze sprężonego powietrza podwyższając jego jakość
  • Zbiornik sprężonego powietrza - podstawowy cel jego zastosowania to magazynowanie sprężonego powietrza, ale w zbiorniku dochodzi też do dalszego schłodzenia powietrza i wykroplenia się kondensatu
  • Filtry - tu następuje filtracja sprężonego powietrza. W zależności od zastosowanego filtra następuje dalsze uzdatnianie sprężonego powietrza i osiąganie wymaganych parametrów filtracji. Począwszy od filtrów odpylających, przez filtry koalescencyjne, aż do filtrów z węglem aktywnym.
  • Osuszacze - do finalnego wytrącenia kondensatu ze sprężonego powietrza. W zależności od wymaganego ciśnieniowego punktu rosy stosuje się osuszacze membranowe, osuszacz chłodniczy lub osuszacze adsorpcyjne. Dzięki osuszaczom zawartość pary wodnej w sprężonym powietrzu ograniczona jest do minimum.
  • Spusty kondensatu - do odbioru wytrąconego kondensatu ze sprężonego powietrza. Montowane są przy każdym urządzeniu do uzdatniania sprężonego powietrza, niezależnie od tego czy są to filtry koalescencyjne czy osuszacze. Od ich doboru i sprawności działania zależy poziom kosztów eksploatacji instalacji sprężonego powietrza.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak produkowane są urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza to zapraszamy do obejrzenia filmu pt. "Uzdatnianie sprężonego powietrza - fabryka CompAir Logatec" . Pokazujemy w nim jak wygląda produkcja filtrów, osuszaczy i separatorów oleju z wody w fabryce należącej do grupy Gardner Denver w Słowenii. 

Utylizacja zanieczyszczenia sprężonego powietrza

Wszystkie zanieczyszczenia zawarte w sprężonym powietrzu odebrane w postaci kondensatu podlegają utylizacji. Kondensat to głównie woda wytrącona z wilgoci w powietrzu i ok 5% cząsteczki stałe i oleju pochodzące z układu smarowania gdy eksploatuje się sprężarkę smarowaną olejowo. Jego uzdatnianie przed poddaniem utylizacji jest częściowo wymuszone obowiązującymi przepisami, a częściowo ekonomią bowiem koszt utylizacji zależny jest od objętości płynu przekazywanego do utylizacji (a przecież 95% objętości to woda, którą można zutylizować w systemie kanalizacji dostępnej w zakładzie).

Zastosowanie separatora oleju z wody pozwala na oddzielenie oleju od wody przed poddaniem kondensatu utylizacji.

Dobór urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza

Wszystkie urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza dobiera się do wielkości wydajności sprężarki oraz warunków eksploatacji, takich jak zakres temperatur otoczenia, temperatury sprężonego powietrza opuszczającego kompresor i ciśnienia roboczego.

Nieprawidłowy dobór to pewne uszkodzenia urządzeń pneumatycznych. Cząstki stałe, wilgoć, olej czyli całe zanieczyszczenie, które nie zostanie wychwycone przez system separacji, filtracji i osuszania, a dostanie się do instalacji wraz ze sprężonym powietrzem, spowodować może usterki urządzeń pneumatycznych. To samo będzie miało miejsce w przypadku braku dbałości np. o wkład filtra gdy zostanie zanieczyszczony przez cząsteczki i dodatkowo spowoduje, że ciśnienie sprężonego powietrza w instalacji spadnie.

Serwis - Technika Systemów Sprężonego Powietrza

W naszej ofercie mamy bogaty wybór urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza i produktów eksploatacyjnych oraz jesteśmy w stanie dobrać je niezależnie od tego jaka sprężarka jest eksploatowana w zakładzie. Począwszy od sytuacji, gdy wymagana jest sama filtracja, aż do sytuacji gdy osuszacz membranowy, osuszacz chłodniczy lub osuszacz adsorpcyjny jest potrzebny by pomóc w usunięciu wilgoci.

×
×