Filtry i separatory cyklonowe

Historia z zakładu produkcyjnego

Opowiemy Ci pewną historię z pięknego zakątka naszego kraju w województwie zachodniopomorskim. Właściwie to w każdym województwie mogła się ona wydarzyć.

Do Szefa Utrzymania Ruchu przychodzi pracownik z produkcji i mówi: maszyna, na której pracuję sterowana jest sprężonym powietrzem i ostatnio ma mniejszą wydajność. W moim otoczeniu jest jeszcze kilka innych maszyn wykorzystujących sprężone powietrze.

Podczas co tygodniowej obsługi, czyszczenia filtrów wlotowych i spuszczania kondensatu w stacji uzdatniania powietrza zauważyłem, że w instalacji sprężonego powietrza mamy zanieczyszczenia, jakieś pyły, może korozja.

W każdym razie pewnie ostatnia awaria maszyny i jej spowolnienie pracy prawdopodobnie spowodowane jest tymi pyłami. A ja mam premię uzależnioną od wyrobienia planu produkcji i chyba w tym miesiącu mogę się z nią pożegnać, jeżeli jakość powietrza i wydajność maszyny nie poprawi się. Zostało kilka dni do końca miesiąca, czy możesz mi pomóc?

Zanieczyszczenia sprężonego powietrza

Utrzymanie czystości sprężonego powietrza to ciągła walka z zanieczyszczeniami, które otaczają sprężarkę.

Mogą to być pyły, zarodniki roślin, owady, opary olejów albo wszechobecna para wodna. Wprawdzie sprężarki wyposażone są w filtry powietrza wlotowego, ale dokładność ich filtrowania czasami nie zapewnia tak czystego powietrza jakie jest wymagane przez maszyny produkcyjne - czystość powietrza bez dodatkowego układu filtracji nie jest dostosowana do wymagań ws. sprężonego powietrza w przypadku aplikacji przemysłowych.

Filtry sprężonego powietrza Gardner Denver

Filtry sprężonego powietrza produkowane w grupie Gardner Denver skutecznie ograniczają zawartość pyłów w sprężonym powietrzu.

Zabezpieczają Twoje maszyny przed awarią i umożliwiają stabilną produkcję.

Filtry powietrza są zaprojektowane tak, by niezawodnie spełniać normę opisującą klasy czystości powietrza ISO 8573.1:2010. Są też certyfikowane zgodnie z normą ISO 12500-1.

Rodzaje filtrów sprężonego powietrza

Filtry sprężonego powietrza w zależności od wymaganej czystości sprężonego powietrza dzielą się na cztery różne typy zapewniające różne stopnie filtracji:

Filtry powietrza wstępne, odpylające typ P

Filtry wstępne odpylające typu P usuwają cząstki stałe. Poziom filtracji o wielkości do 1 mikrona.

Filtry wstępne sprężonego powietrza typ G

Filtry ogólnego przeznaczenia typu G usuwają cząstki stałe o wielkości do 0,1 mikrona włącznie z emulsjami wody i oleju, których poziom filtracji wynosi do 0,03 mg/m³@21ºC.

Filtr wysokiej dokładności typu H

Wysokowydajne dokładne filtry typu H usuwają cząstki stałe o wielkości do 0,01 mikrona włącznie z aerozolami wody i oleju. Poziom filtracji aerozoli wynosi 0.01 mg/m³ (0.01 ppm) @ 21ºC, ale muszą go poprzedzać filtry dokładne sprężonego powietrza typu G.

Filtr z węglem aktywnym typu V

Filtry węglowe typu V usuwają zapach oparów olejów i węglowodorów, a maksymalna zawartość oleju jest mniejsza niż 0.003 mg/m³@ 21ºC. Aby jednak uzyskać taki poziom filtracji to filtr musi być poprzedzony filtrem typu H.

Dopuszczalne warunki eksploatacji filtrów sprężonego powietrza

Filtry sprężonego powietrza idealnie nadają się w instalacji do maksymalnego ciśnienia sprężonego powietrza wynoszącego 17,2 bar g.

Minimalna temperatura otoczenia eksploatacji instalacji pneumatycznej to 1ºC.

Skuteczność filtracji i stała jakość powietrza będą zapewnione dzięki filtrom powietrza, gdy maksymalna temperatura otoczenia wynosi dla filtrów powietrza typu G, H i P do 80ºC, a dla filtra powietrza typu V do 50ºC.

Jak powinien być dobrany filtr powietrza?

W doborze filtrów sprężonego powietrza należy brać pod uwagę przepływ sprężonego powietrza oraz maksymalne ciśnienie pracy z jakim sprężone powietrze przepływa przez filtr.

Przemnażając przepływ powietrza przez współczynnik korekcyjny otrzymujesz nowy przepływ przy wymaganym ciśnieniu.

Odpowiednio dobrany filtr to taki, który posiada przepływ obliczony lub większy i dopiero taki zapewni stałą jakość powietrza zgodną z wymaganą klasą czystości.

Jak zapewnić stałą czystość powietrza w instalacji sprężonego powietrza?

Zachowanie czystości sprężonego powietrza wymaga wymiany wkładów filtra, gdy:

 • upłynie 12 miesięcy
 • wskaźnik zużycia filtra wskaże, że już pora jest go wymienić
 • pomiar spadku ciśnienia przekroczy założony poziom np. 0,1 bar

Metody te są powszechnie stosowane w instalacji przemysłowej sprężonego powietrza, ale należy mieć świadomość, że bazowanie tylko na upływającym czasie nie zabezpiecza wkładów filtra. Jeżeli sprężarki są eksploatowane w zakładach przemysłu drzewnego, albo produkcji materiałów budowlanych lub ceramicznych, czyli wszędzie tam, gdzie zapylenie otoczenia jest duże to wymiana wkładów filtra musi być wcześniejsza.

Wymiana wkładu filtra, gdy generuje duży spadek ciśnienia jest najlepszym momentem, ale wymaga zainstalowania przetworników ciśnienia do monitoringu.

Dodatkowe wyposażenie wymagane do filtrów sprężonego powietrza

Separatory cyklonowe

Wprawdzie to nie do filtra, ale zabezpieczają je przed przedwczesną wymianą wkładu filtra.

Dodatkowym urządzeniem do uzdatniania sprężonego powietrza montowanym jak najbliżej sprężarki jest separator cyklonowy.

W nim dzięki sile odśrodkowej wytrącają się krople kondensatu i spływają na dno obudowy, a wstępnie częściowo już odwodnione i odpylone powietrze płynie dalej instalacją do filtrów.

Zasadę działania separatora kondensatu pokazaliśmy w filmie pt. "Separator cyklonowy do sprężarki odwadniacz".

Spusty kondensatu

Sam filtr nie rozwiąże problemu zanieczyszczenia powietrza. Należy jeszcze zapewnić możliwość usuwania kondensatu z obudowy filtra.

Filtry mogą być dostarczane z ręcznym spustem kondensatu, który wymaga obsługi operatora, a jego zaniechania wpływają na czystość sprężonego powietrza.

Aby uniezależnić się od czynnika ludzkiego oferujemy też automatyczne spusty kondensatu, czasowe spusty kondensatu oraz bezstratne, elektroniczne spusty kondensatu.

Aby utrzymać czystość sprężonego powietrza to spusty kondensatu powinny być też zamontowane do separatorów cyklonowych, osuszaczy i zbiorników sprężonego powietrza.

Wszystkie spusty kondensatu powinny być podłączone jeszcze do separatora oleju z wody, dzięki któremu olej będzie odseparowany z wody. Sam olej można oddać do utylizacji, a wodę usunąć do kanalizacji.

Serwis - Technika Systemów Sprężonego Powietrza

Nowoczesny system produkcyjny wymaga wysokiej jakości sprężonego powietrza. Od dawna dobieramy filtry liniowe lub inne urządzenia do zabezpieczenia jakości powietrza sprężonego.

Wśród oferowanych produktów są:

 • separatory cyklonowe
 • filtry wstępne
 • filtry powietrza dokładne
 • filtry wysokiej dokładności
 • filtry z węglem aktywnym
 • wkłady filtra
 • spusty kondensatu
 • separatory oleju z wody

a wszystko to dobrane na maksymalne ciśnienie pracy i przepływ powietrza.

Dzięki prawidłowemu doborowi i okresowemu serwisowaniu, eksploatacja instalacji sprężonego powietrza będzie energooszczędna i zabezpieczy ciągłość produkcji i niezawodną pracę maszyn wykorzystujących sprężone powietrze.

×
×