Generatory azotu

Generator azotu

Generator azotu uniezależni Cię od dodatkowych kosztów takich jak dzierżawa zbiornika lub butli, kosztów napełniania i dostawy butli, opłat środowiskowych i dodatkowego przetwarzania dokumentacji.

Skąd bierze się azot?

Są dwa źródła azotu wykorzystywanego z przemyśle:

 • własna produkcja azotu ze sprężonego powietrza
 • zakup w firmie dystrybucji gazów w dostawach cysternowych lub butlach wysokociśnieniowych

A generalnie źródłem azotu jest powietrze atmosferyczne. Zawartość azotu w powietrzu wynosi 78,09% jego objętości. Surowca jest dużo tylko trzeba zastosować odpowiednią metodę jego produkcji.

W produkcji azotu na skalę przemysłową wykorzystuje się metodę destylacji frakcyjnej czyli proces skraplania powietrza pod odpowiednim ciśnieniem i w określonej temperaturze. Azot i gazy o wyższej temperaturze wrzenia skraplają się do postaci cieczy. Potem poprzez zmniejszenie ciśnienia lub podwyższenie temperatury odparowuje się ciekły azot.

Następnie azot jest jeszcze raz skraplany, przechowywany i transportowany w postaci ciekłej. Może też być składowany w formie gazowej w wysokociśnieniowych stalowych butlach.

Jest też prostszy sposób wytwarzania azotu ze sprężonego powietrza:

 • Urządzeniem, które można zamontować w każdym zakładzie produkcyjnym jest membranowy generator azotu, wykorzystujący membranę pozwalającą na rozdzielenie cząstek w zależności od ich wielkości. Czystość azotu jest w zakresie od 95 do 99,5 procent.
 • Drugim urządzeniem do wytwarzania azotu i zastosowania lokalnego jest sito molekularne z węglem, przez które tłoczone jest skompresowane powietrze. Sito zatrzymuje tlen i usuwa go ze sprężonego powietrza. Pozostały azot może być wysokiej czystości, aż do 99,9995 procent.

Czystość azotu (maksymalna zawartość tlenu)

Dzięki podłączeniu generatora do wytwarzania azotu możesz mieć stałe źródło azotu wysokiej jakości u siebie w przedsiębiorstwie. Wymaga jedynie sprężonego powietrza i podłączenia zasilania elektrycznego.
Instalacja jest prosta: jedną rurą wlatuje sprężone powietrze, a drugą rurą wylatuje azot.

Zastosowanie azotu

Azot stosowany jest na przemysłową skalę z powodu swoich właściwości: jest gazem obojętnym i suchym. Daje to szeroki wachlarz do zastosowań w każdym przemyśle:

 • Przemysł napojowy (poduszka gazowa w kadziach, magazynowanie wina, przepłukiwanie butelek, puszek, beczek)
 • Przemysł spożywczy do przechowywania i pakowania produktów (atmosfera ochronna przeciwko utlenianiu produktów)
 • Przemysł farmaceutyczny do zabezpieczania składników i gotowych wyrobów przed utlenianiem oraz do przesyłania w neutralnej atmosferze rurociągami lub przy pakowaniu
 • Cięcie laserowe (uniknięcie przetopów na krawędziach cięcia)
 • Poligrafia (przy trasowaniu płyt drukarskich)
 • Przemysł elektroniczny (lutowanie układów scalonych, gdy wymagana jest obojętna atmosfera ochronna)
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe (azot jest niepalny w przeciwieństwie do tlenu)
 • Przemysł chemiczny - magazynowanie paliw i uszczelnianie zbiorników
 • Przemysł motoryzacyjny - pompowanie opon w samochodach osobowych

Zastosowania generatorów azotu w różnych gałęziach przemysłu zapewniają wysoką jakość produktu finalnego oraz uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Z tego względu generatory azotu są tak popularne w każdym przemyśle produkującym na dużą skalę.

O zastosowaniu azotu możesz dowiedzieć się więcej z filmu pt. "Zastosowanie azotu w przemyśle" , a jeżeli interesuje cię przemysł opakowaniowy to mamy film pt. "Pakowanie w atmosferze modyfikowanej MAP"

Zalety posiadania własnej wytwornicy azotu

Własne generowanie azotu wysokiej czystości zapewnia wyższą kontrolę jakości azotu i w konsekwencji znacznie redukuje koszt jego dostępności. Dzięki zainwestowaniu w generator azotu uniezależniasz się od dostawców i zmian cen na rynku.

Szybki zwrot z inwestycji. Jeżeli masz dostawy butli to zwrot z inwestycji może wynieść nawet do 12 miesięcy. Przy dostawach cysternami ciekłego azotu, zwrot z inwestycji może być mniejszy niż 24 miesiące. Potem pozostają już niskie koszty eksploatacji wytwornicy azotu, dzięki wykorzystaniu istniejącej sprężarki, uzdatniania i instalacji sprężonego powietrza.

Kwestia bezpieczeństwa w zakładzie jest ważna. Dzięki własnej produkcji azotu bezpieczeństwo zwiększy się z powodu braku przetłaczania azotu z cystern lub usunięcia wysokociśnieniowych butli z łańcucha dostaw.

Proces produkcji azotu

Do produkcji azotu wykorzystywane jest zakładowe sprężone powietrze po przejściu przez system uzdatniania. Na system uzdatniania składają się:

 • Zbiornik buforowy sprężonego powietrza
 • Separator cyklonowy
 • Filtry koalescencyjne
 • Osuszacz powietrza adsorpcyjny (ciśnieniowy punkt rosy -40ºC)
 • Filtr odpylający dokładny

Tak osuszone i oczyszczone powietrze doprowadza się do wytwornicy azotu. Wyprodukowany azot gromadzi się w zewnętrznym zbiorniku buforowym. Z niego czysty azot doprowadza się dalej przez filtr odpylający poprzez wytwornicę do instalacji na produkcję.

Generator azotu - budowa i zasada działania

Generatory azotu Gardner Denver działają na zasadzie adsorpcji zmiennociśnieniowej (technologia psa - pressure swing adsorption) do produkcji ciągłego strumienia gazowego azotu z suchego, skompresowanego powietrza.

Generator azotu posiada dwie kolumny odlane z aluminium, a każda z nich zawiera molekularne sito węglowe. Kolumny połączone są kolektorami: górnym i dolnym. Układ kontrolny automatyczne zmienia przepływ powietrza przez kolumnę. Gdy jedna kolumna wytwarza azot, to druga regeneruje się.

Podczas regeneracji, tlen zawarty w molekularnym sicie węglowym zostaje usunięty do powietrza atmosferycznego. Mała część produkowanego azotu jest rozprężana do kolumny by przyspieszyć proces regeneracji.

Wyprodukowany azot trafia do zbiornika buforowego, następnie jest filtrowany i wraca do generatora azotu GDNP w celu monitorowania czystości gazu oraz regulacji przepływu i czystości.

Wytwornice azotu GDN2009P do GDN2168P posiadają budowę modułową pozwalającą na dołączanie następnych modułów w miarę rozwoju przedsiębiorstwa i zapotrzebowania na czysty azot.

W filmie pt. "Wytwornica azotu" omawiamy zagadnienie wytwarzania azotu we własnym zakładzie. 

Generator azotu - sterowanie

Generator azotu sterowany jest przez kontroler PLC z wyjściem analogowym do zdalnego monitoringu i alarmów. Generator GDNP zapewnia ciągłe wskazania kolumny A i B następujących parametrów:

 • ciśnienie powietrza wlotowego
 • ciśnienie wylotowe azotu
 • godziny pracy
 • liczba godzin do najbliższego przeglądu serwisowego
 • czystość azotu

Po zmianie standardowego oprogramowania, dostępne są protokoły komunikacyjne modbus, profibus i inne. Komunikacja odbywa się portami RS485 lub ethernet RJ45. Istnieje również możliwość zapisu przebiegu pracy na kartę SD w celu późniejszej analizy na komputerze.

Parametry eksploatacji generatorów serii GDNP

Wytwornice azotu Gardner Denver serii GDNP zaprojektowane są do pracy w zakresie ciśnień od 6 do 12 bar (jest też dostępna opcja 16 barowa). Mimo, że dopuszczalna jest eksploatacja w temperaturach otoczenia od 5 do 50ºC, to najlepsze parametry pracy są w temperaturze do 20ºC.

Dla powietrza doprowadzonego z instalacji maksymalna dopuszczalna wielkość cząstek stałych jest do 0,1 mikrona, zawartość resztkowa oleju 0,01 ppm, a temperatura ciśnieniowego punktu rosy -40ºC.

Serwis - Technika Systemów Sprężonego Powietrza

Znamy proces produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza i znamy proces adsorpcji zmiennociśnieniowej.

Jesteśmy pewni oferowanego produktu, a nasza oferta obejmuje niezawodne sprężarki, urządzenia do podwyższenia jakości i czystości powietrza (osuszacze powietrza, filtry separatory), instalację i generatory azotu wykonane w technologii adsorpcja zmiennociśnieniowa (pressure swing adsorption PSA).

Skontaktuj się z nami (Marcin Dąbrowski, tel:+48 577 571 200, mdabrowski@sprezarki.com.pl), a my dobierzemy odpowiedniej wielkości generator azotu do zastosowań w przemyśle, tak by wytwarzanie azotu było możliwe w Twoim zakładzie przez całą dobę, a oszczędności uzyskiwane już od pierwszego metra sześciennego gazowego azotu.

×
×