Separatory olej/woda

Separator oleju z wody

Wyobraź sobie taką sytuację:

Robi nam się gorący klimat, nadchodzą upały, wilgotność powietrza rośnie, a sprężarka w zakładzie pracuje na dwie zmiany - czy to Ci coś przypomina?

Powietrze wykorzystywane jest do piaskowania i jako ogólnozakładowe. Wymagana klasa powietrza 4:4:3 jest zapewniona przez system uzdatniania sprężonego powietrza. Jest separator cyklonowy, filtry, zbiornik buforowy i osuszacz chłodniczy.

Kondensat jest odbierany przez bezstratne spusty kondensatu i usuwany do kanalizacji.

Pewnego dnia niezapowiedzianie pojawia się Inspektor Sanitarny z PWIS, pobiera próbki kondensatu, a po dwóch tygodniach dzwoni i mówi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dopuszczalna zawartość olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych z terenów przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi 15 mg/l.

W Waszym przypadku jest przekroczona ponad 500 razy! Nie widziałem w instalacji separatora oleju z wody. Czy go stosujecie?

Inspektor Sanitarny postraszył jeszcze karami i odpowiedzialnością karną za zanieczyszczanie środowiska naturalnego oraz zapowiedział swoją ponowną wizytę kontrolną za tydzień.

Co to jest kondensat?

Kondensat jest emulsją wody wykraplanej w układach sprężonego powietrza przez separator cyklonowy, filtry i osuszacze i pyłów / cząstek stałych (niezależnie od rozmiaru cząstek stałych) dostających się do sprężarki wraz z zasysanym powietrzem. Następnie jest odbierany przez spusty kondensatu w urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza i instalacją odprowadzany do ... No właśnie do czego?

Powinien być poddany utylizacji i mamy dwie metody utylizacji kondensatu ze sprężonego powietrza:

  • oddanie całego kondensatu firmie wyspecjalizowanej w utylizacji. Mało ekonomiczne rozwiązanie, bo olej w kondensacie to ok. 1% objętości, a reszta to woda, którą można usuwać do kanalizacji. Stawki za utylizację kondensatu są uzależnione od objętości całego kondensatu, a nie tylko oleju,
  • odseparowanie oleju z wody i zutylizowanie samego oleju, a czysta woda może być odprowadzona do kanalizacji.

Do czego służy separator oleju ?

Separator oleju, separator oleju z wody, separator olejowo-wodny i jeszcze kilka innych nazw opisuje to samo urządzenie posiadające jedną funkcję - oddziela olej z kondensatu sprężonego powietrza.

Olej w kondensacie pochodzi ze sprężarek zawierających olej do smarowania, a jego ilość w kondensacie zależy od wydajności sprężarki i jej danych technicznych mówiących o resztkowej zawartości oleju w sprężonym powietrzu.

Każdy litr oleju w pojemności układu smarowania zwiększa ilość produkowanego kondensatu.

Jak działa separator olej woda ?

Instalacja separatora woda olej jest bardzo prosta. Separator musi być podłączony do drenów kondensatu, w które wyposażone są systemy sprężonego powietrza oraz kanalizacji.


1. Woda zaolejona olejem ze sprężarek zawierających olej przepływa przez dyfuzor
2. Pierwsza komora, wielowarstwowy wkład polipropylenowy wychwytuje oleje mineralne lub syntetyczne
3. Druga komora, wkład węglowy dalej usuwa pozostałości oleju
4. Woda opuszcza separator oleju z wody

Po przejściu separatora już nie będzie wody zawierającej olej, a właściwie przekraczającej dopuszczalne wartości, bo woda odprowadzana do kanalizacji zawiera olej w ilości maksymalnie do 10 mg/l.

Zapewnia to separację oleju zgodną z przepisami.

Wkłady węglowe są zaprojektowane tak, aby posiadać zdolność pochłaniania do 6 miesięcy przy 8000 godzin/rok pracy i do 12 miesięcy przy 4000 godzin/rok.

Każdy model posiada znormalizowane, modułowe wkłady, a wielkość elementów filtracyjnych uzależniona jest od modelu separatora oleju z wody.

Jak dobrać separator woda olej ?

Skoro wiadomo jak działa separator wody-oleju to podstawowym kryterium do jego doboru jest maksymalna wydajność sprężarki lub zespołu sprężarek pracujących w układach sprężonego powietrza, do którego podłączony jest separator olejowo wodny.

Serwis - Technika Systemów Sprężonego Powietrza

Nasz serwis chętnie pomoże Ci w zakresie separatorów woda/olej. Właściwie to nie ma w nim dużo do serwisowania. Separator oleju posiada wskaźnik zużycia elementu więc wiadomo, kiedy należy przystąpić do wymiany elementów filtrujących. Dodatkowo do wymiany jest też filtr powietrza w odpowietrzeniu separatora.

Wymiana elementów filtrujących trwa kilka minut i można ją wykonać we własnym zakresie, a cena za wkłady nie jest wygórowana.

Ochrona środowiska naturalnego z separatorem oleju

Stosując odpowiednie separatory olej woda nie tylko unikniesz odpowiedzialności karnej i kar finansowych, ale też ochronisz środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Ekonomia i zrównoważony rozwój idzie w parze z separacją kondensatu !

×
×