Osuszacze

Jeden mail w czerwcu

W czerwcu otrzymaliśmy od naszego potencjalnego klienta maila o następującej treści:

Dzień dobry,
Prosimy o zaproponowanie odwadniacza do naszych kompresorów.
Kompresory przy pracy w takich warunkach (powietrze jest gorące i wilgotne) produkują dużą ilość wody skracając mi żywotność maszyn. Jak można temu zaradzić? Co zaproponujecie?
Pozdrawiam,
Marek W.
Inżynier Utrzymania Ruchu

Potencjalnego klienta, bo byliśmy już po kilku wizytach i dwóch ofertach.

Nie udało się dostarczyć żadnej sprężarki bo te, które eksploatował były sprawne choć na granicy zużycia.

A były to sprężarki w wersji FF, czyli z osuszaczami sprężonego powietrza.

Szybki podjazd technika i weryfikacja stanu sprężarki.

Okazało się, że wystąpiła awaria sprężarki osuszacza i klient podjął szybką decyzję o inwestycji w nowy osuszacz chłodniczy do jego instalacji sprężonego powietrza. I to z naszej oferty!

Do czego służy osuszacz sprężonego powietrza?

Sprężenie powietrza powoduje, że para wodna zawarta w powietrzu, w procesie sprężania w kompresorze zwiększa swój udział w jednostce objętości. W momencie schładzania sprężonego powietrza, przechodzi w stan pary nasyconej. Nadmiar wilgoci wykrapla się w postaci kondensatu, a temperatura w którym następuje wykraplanie nosi nazwę temperatury punktu rosy.

W samej sprężarce jeszcze nie ma problemu z wilgocią, bo podczas sprężania temperatura wzrasta, ale po wyjściu ze stopnia sprężającego jest jeszcze chłodnica powietrza, która służy do obniżenia temperatury sprężonego powietrza i tam następuje początek wytrącania się kondensatu.

Jakość sprężonego powietrza opisana jest normą ISO 8573-1:2010 i wskazane są tam klasy czystości sprężonego powietrza.

W zależności od tego, do której klasy potrzebne jest przygotowanie sprężonego powietrza, takie stosuje się urządzenia uzdatniania sprężonego powietrza.

Może to być tylko chłodnica powietrza, zbiornik, i separator cyklonowy, ale w przypadku większych wymagań dotyczących punktu rosy w systemie sprężonego powietrza, należy zastosować osuszacze sprężonego powietrza.

Z reguły osuszacze, jeżeli nie są wyposażone w standardzie, to powinny być zabezpieczone przez filtry sprężonego powietrza.

Jakie rodzaje osuszaczy oferujemy?

W naszej ofercie posiadamy kilka rodzajów osuszaczy sprężonego powietrza, które należą do dwóch grup osuszaczy:

  • osuszacze ziębnicze (albo osuszacze chłodnicze, albo osuszacze kondensacyjne)
  • osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza

W zależności od potrzebnej klasy czystości sprężonego powietrza Gardner Denver produkuje szereg modeli osuszaczy, których największa wydajność wynosi dla chłodniczych 300 m3/min i dla osuszaczy adsorpcyjnych 250 m3/min.

Dla formalności można dodać, że są jeszcze produkowane osuszacze membranowe.

Ulotki dla wszystkich 7 typów oferowanych osuszaczy są dostępne w naszym Centrum Pobierania

Jak dobrać osuszacz sprężonego powietrza?

Każdy osuszacz w systemie sprężonego powietrza dobiera się do tego jaki jest przepływ sprężonego powietrza, do warunków otoczenia czyli maksymalnej temperatury panującej w pomieszczeniu sprężarek, temperatury sprężonego powietrza, ciśnienia sprężonego powietrza oraz oczekiwanego ciśnieniowego punktu rosy.

Dla każdego parametru istnieje współczynnik korekcyjny i podstawiając je do wzoru otrzymuje się skorygowany przepływ przez osuszacz.

Vk = Vn / (K1 x K2 x K3 x K4)

gdzie:

Vk - Przepływ skorygowany
Vn - Wydajność sprężarki
K1 - Współczynnik korekcyjny roboczego ciśnienia sprężonego powietrza
K2 - Współczynnik korekcyjny temperatury powietrza ze sprężarki
K3 - Współczynnik korekcyjny temperatury otoczenia
K4 - Współczynnik korekcyjny ciśnieniowego punktu rosy

Np. dla sprężarki, gdzie przepływ sprężonego powietrza wynosi 360 m³/godz po uwzględnieniu warunków eksploatacji należy zastosować osuszacz chłodniczy o wydajności 455 m³/godz. Patrzymy w katalog i dobieramy osuszacz chłodniczy o wyliczonej lub nieznacznie większej wydajności.

W przypadku osuszacza adsorpcyjnego do kalkulacji należy uwzględnić jeszcze aspekt zużycia sprężonego powietrza jeżeli kolumny regenerowane są przepływającym powietrzem.

Rodzaje osuszaczy chłodniczych (ziębniczych, kondensacyjnych)

Osuszacz ziębniczy niecykliczny

Zasada działania osuszacza jest taka sama jak w lodówkach z tą różnicą, że występują dwa wymienniki:
wymiennik ciepła powietrze-powietrze i powietrze-układ chłodniczy napełniony glikolem.

W efekcie ochłodzenia powietrza przepływającego przez osuszacz wytrąca się wilgoć wraz z oparami oleju, po wykropleniu kondensat usuwany jest spustem kondensatu, a suche powietrze dostarczane dalej do instalacji sprężonego powietrza.

W tym osuszaczu sprężarka czynnika chłodniczego pracuje cały czas niezależnie od zapotrzebowania na sprężone powietrze. Ciśnieniowy punkt rosy osiągany w osuszaczu ziębniczym wynosi +3ºC (choć jest osuszacz chłodniczy Gardner Denver z technologią Sub Zero i ciśnieniowym punktem rosy -20ºC.

Gardner Denver oferuje 27 modeli GDD_F o przepływie sprężonego powietrza od 25 do 11.520 m³/godz @+3ºC.

Osuszacz ziębniczy cykliczny

Zasada działania osuszacza jest podobna do zasady działania osuszacza niecyklicznego.

Osuszacz cykliczny zaprojektowany jest tak, by zapewnić najniższy możliwy koszt eksploatacji poprzez sterowanie pracą kompresora czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia. Dzięki sterownikowi mikroprocesorowemu i opatentowanej konstrukcji wymiennika ciepła, koszt eksploatacji jest znacznie niższy przy zachowaniu tej samej wydajności i skuteczności osuszania sprężonego powietrza.

Gardner Denver oferuje 17 modeli GDD_F ES o przepływie sprężonego powietrza od 54 do 2.600 m³/godz @+3ºC

Osuszacze ziębnicze zapewniające ciśnieniowy punkt rosy -20ºC

Technologia Sub Zero to osuszacze ziębnicze Gardner Denver serii GDMT. Osuszacze, które są pierwszą technologią zapewniającą ciśnieniowy punkt rosy -20ºC z mniejszym o 70% kosztem energii elektrycznej.

Łączy w sobie wiele rozwiązań technologicznych w jednym urządzeniu, aby zapewnić najniższy na rynku koszt posiadania osuszacza o takich parametrach.

Wszystkie aplikacje wymagające klasy 3 ISO z ciśnieniowym punktem rosy -20°C będą doceniać to rozwiązanie. Rozwiązanie, które łączy łatwość obsługi osuszaczy ziębniczych i wartość punktu rosy osuszaczy adsorpcyjnych.

Dostępne są trzy modele o przepływie sprężonego powietrza 360,420 i 1.600 m³/godz @ -20ºC.

Zasada działania tych osuszaczy opisana jest w oddzielnym artykule blogowym.

Osuszacz chłodniczy wysokociśnieniowy niecykliczny

Osuszacz chłodniczy wysokociśnieniowy Gardner Denver serii GDD_F HP zapewnia bezpieczne sprężone powietrze o wysokiej jakości dla wymagającego użytkownika z branży rozdmuchu butelek PET, albo cięcia strumieniem wody dla temperatur otoczenia do 50°C. Zapewnia stały ciśnieniowy punkt rosy +3°C dla przepływu powietrza od 88m³/h do 1,200m³/h@40 bar g.

Adsorpcyjne osuszacze powietrza

Dwukolumnowe osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno składają się z dwóch kolumn wypełnionych adsorbentem.

Sprężone powietrze z instalacji sprężarki przepływa przez kolumny osuszacza naprzemiennie.

Wilgoć z powietrza osadza się na granulkach adsorbentu.

Po upływie określonego czasu, gdy zdolność pochłaniania wilgoci przez adsorbent kończy się, następuje automatyczne przełączenie dopływu sprężonego powietrza do drugiej kolumny oraz skierowanie części osuszonego już powietrza do kolumny z nasyconym wilgocią adsorbentem.

Osuszacz wykorzystuje suche powietrze do osuszenia adsorbentu w kolumnie, a kolumna przechodzi w stan gotowości do ponownego włączenia.

W filmie pt. "Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza" pokazaliśmy w animacji zasadę działania takiego osuszacza. 

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno są znane w branży sprężonego powietrza od dziesiątków lat jako najprostsza i najbardziej niezawodna technologia osuszania adsorpcyjnego, gdy wymagany jest ciśnieniowy punkt rosy na poziomie -20, -40, -70°C.

Niskie nakłady inwestycyjne, wysoka jakość suchego powietrza i efektywność energetyczna dzięki zastosowaniu opcjonalnemu, wysoko wydajnemu Systemowi Zarządzania Energią (Energy Management System - EMS) sprawia, że osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno Gardner Denver z serii GDX-T są bardzo popularne w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, przetwórstwa spożywczego i chemicznym.

Dostępnych jest 13 modeli osuszacza GDX_T o przepływie sprężonego powietrza od 400 do 8500m³/godz @ -40°C

Dwukolumnowe osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco

Zasada działania osuszacza adsorpcyjnego regenerowanego na gorąco jest podobna do tego regenerowanego na zimno z jedną różnicą. W procesie regeneracji wykorzystywane jest gorące powietrze tłoczone przez dmuchawę i podgrzewane przez nagrzewnicę. Dzięki temu można nazwać go bezstratnym bo nie wykorzystuje do regeneracji części powietrza, które przez niego przepływa.

Dzięki temu osuszacz adsorpcyjny regenerowany na gorąco jest jeszcze bardziej energooszczędny.

Na grafice pokazane są proporcje w kosztach eksploatacji w okresie 3 letnim osuszaczy adsorpcyjnych

  1. Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno
  2. Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na gorąco z dmuchawą i nagrzewnicą
  3. Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na gorąco z dmuchawą i nagrzewnicą oraz systemem EMS

Zasada działania tego osuszacza została opisana w dedykowanym wpisie pt. "Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na gorąco".

Gardner Denver oferuje 15 modeli osuszacza adsorpcyjnego regenerowanego na gorąco z dmuchawą i nagrzewnicą o wydajności z zakresu 9 do 249 m³/min.

Modułowe osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno.

Modułowe osuszacze charakteryzują się tą samą zasadą działania co dwukolumnowe osuszacze.
To co je odróżnia to nowoczesne wzornictwo, wydłużony do 10 minut czas cyklu oraz znane już niskie nakłady inwestycyjne, wysoka jakość suchego powietrza i efektywność energetyczna.

Modułowa konstrukcja pozwala na montaż w miejscach, w których nie da się zainstalować dużych osuszaczy dwukolumnowych.

Dostępnych jest 11 modeli osuszacza GDX_M o przepływie sprężonego powietrza od 5 do 300m³/godz @ -40ºC.

Serwis - Technika Systemów Sprężonego Powietrza

Oferujemy i serwisujemy urządzenia do przygotowania sprężonego powietrza. W naszej ofercie są osuszacze ziębnicze i osuszacze adsorpcyjne. Po ich przejściu sprężone powietrze zawiera taką ilość wilgoci jaka jest zgodna z wymaganą klasą jakości powietrza i potrzebna do zapewnienia niezawodnej pracy maszyn zasilanych sprężonym powietrzem.

Dzięki zapewnieniu suchego sprężonego powietrza, gdzie jest odpowiednia temperatura punktu rosy, maszyny nie będą już narażone na awarie spowodowane wilgocią, kondensacją pary i korozją.

×
×