Spusty kondensatu

Spusty kondensatu

Jeżeli mimo zastosowania separatora cyklonowego, filtrów i osuszacza dalej masz problem z wodą w instalacji to może wadliwy jest spust kondensatu i potrzebujesz odwadniacz powietrza?

Skąd pojawia się kondensat?

Pracy sprężarki powietrza towarzyszą procesy fizyczne. Wśród nich jest sprężanie i kondensacja.

W trakcie tworzenia sprężonego powietrza następuje koncentracja wszystkich cząstek, które sprężarka zasysa z otoczenia. Są to pyły, para wodna, zarodniki roślin, opary cieczy, obok których stoi sprężarka lub wlot czerpni.

Potem wszystkie te cząstki w procesie sprężania zwiększają swój udział w jednostce objętości.

Wzrasta też temperatura. Sprężone powietrze przechodzi przez chłodnicę zmniejsza swoją temperaturę i w momencie nasycenia się pary wodnej, dalsze schładzanie powietrza powoduje wykroplenie kondensatu sprężonego powietrza.

Potem to już płynie instalacją, wytrąca się w separatorze cyklonowym, po drodze są filtry sprężonego powietrza, osuszacz i zbiornik. Mamy więc kondensat i musimy go usunąć z systemu sprężonego powietrza.

Spusty kondensatu

Dren kondensatu zamontowany do urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza usuwa kondensat z instalacji.

Spust kondensatu przeznaczony jest w standardowym wykonaniu do instalacji ciśnieniowej do 16 bar, albo w wersjii HP do ciśnienia 80 bar.

Synonimem do słowa spust jest słowo dren. Czasami użytkownicy mówią na nie odwadniacz do kompresora choć pod tą nazwę może też podlegać separator cyklonowy.

Spusty kondensatu można podzielić na dwie grupy:

  • ręczne dreny kondensatu
  • automatyczne spusty kondensatu sterowane poziomem kondensatu, a w nich dreny kondensatu czasowe, elektroniczne spusty sterowane poziomem kondensatu w spuście i pływakowe spusty kondensatu.

Ręczne spusty kondensatu

Są to spusty kondensatu, które wymagają działania operatora do usunięcia kondensatu. Będą to wszelkie zawory kulowe, iglicowe lub z głowicą.

Wadą tego rozwiązania jest fakt, że jego skuteczność działania zależy od operatora, bo musi on otworzyć go i zamknąć, a w takim spuście kondensatu nigdy nie wiadomo jaki jest poziom kondensatu i czy już nie jest za późno.

Automatyczne spusty kondensatu

Są to spusty kondensatu, które w sposób automatyczny powodują usunięcie kondensatu z instalacji sprężonego powietrza. W zależności od zasady działania i budowy istnieje wiele nazw na taki dren kondensatu: dreny kondensatu czasowe, elektroniczne spusty kondensatu, dreny sterowane poziomem kondensatu, pływakowy spust kondensatu, inteligentne spusty kondensatu, albo bezstratne spusty kondensatu lub spusty automatyczne.

Spusty do odprowadzania kondensatu w naszej ofercie

W naszej ofercie mamy kilka rodzajów drenów kondensatu do odprowadzania skroplin z instalacji powietrza, a dzięki nim jakość powietrza będzie utrzymana na wymaganym poziomie.

Pływakowy spust kondensatu sterowany magnetycznie serii GMNL

Pływakowy spust kondensatu, automatyczny spust kondensatu ze sterowaniem magnetycznym. Konstrukcja jest opatentowana i trudno znaleźć tak samo niezawodne rozwiązanie. Tak jak w pływakowych spustach kondensatu, zrzut kondensatu jest sterowany poziomem kondensatu i zależy od położenia pływaka.

Gdy popatrzymy na konstrukcję to spusty pływakowe, w miarę upływu czasu podlegają ryzyku, że kondensat zanieczyści mechanizm obrotu pływaka, albo oblepi pływak zmieniając jego wyporność. W efekcie spusty pływakowe mogą przestać prawidłowo pracować, nie otwierać w pełni zaworu spustowego, a w ekstremalnych przypadkach kondensat będzie przedostawać się dalej ze sprężonym powietrzem.

W naszej ofercie są pływakowe dreny kondensatu, ale ruch pływaka wspomagany jest siłą przyciągania specjalnie dobranych do tego zastosowania magnesów. Dzięki temu pracuje bez strat sprężonego powietrza, oraz zakłócenia zrzutu kondensatu niezależnie od typu kondensatu.

Dreny Gardner Denver serii GMNL sterowane magnetycznie nie potrzebują zasilania energią elektryczną więc są idealnym rozwiązaniem tam gdzie są problemy z dostawą energii, albo jej doprowadzenie może być kłopotliwe np. gdy zbiorniki sprężonego powietrza są oddalone od hali produkcyjnej. Jeżeli zbiorniki są eksploatowane w ujemnych temperaturach otoczenia, to też mamy na to rozwiązanie.

Dren GMNL sterowany magnetycznie występuje w trzech wielkościach i dobierany jest gdy maksymalna wydajność kompresora wynosi od 10 do 500 m³/min.

Czasowy spust kondensatu serii GTDV i GTDC

Czasowy spust kondensatu GTDV jest połączeniem elektrozaworu i elektronicznego zegara. Zaprojektowany jest do automatycznego odprowadzania kondensatu. W swojej budowie posiada wewnętrzny zawór kulowy i sitko.
Spusty kondensatu czasowe serii GTDV i GTDC posiadają dwa potencjometry, którymi steruje się czas otwarcia zaworu spustowego z przedziału 0,5-10 sekund oraz czas jego zamknięcia z przedziału 0,5-45 minut.

Standardowa wersja czasowego spustu kondensatu zaprojektowana jest na ciśnienie robocze do 16 bar, ale jest też wersja HP do ciśnienia 80 bar.

Dreny kondensatu typu czasowego nadają się do każdego zastosowania w instalacji powietrza jako, że jego częstotliwość pracy nie zależy od wydajności kompresora, a od wprowadzonych nastaw czasowych.

Ten typ spustu kondensatu należy jednak kontrolować okresowo, bo w miarę upływu czasu i zmiany wilgotności w ciągu pór roku zawartość pary wodnej w powietrzu zmienia się i ilość kondensatu też będzie zmieniać się. W związku z tym należy okresowo przeregulowywać czas otwarcia zaworu i dostosowywać parametry pracy do otoczenia.

Elektroniczne spusty kondensatu serii GCNL

Elektroniczny spust kondensatu jest pojemnościowym typem drenu sterowanym poziomem kondensatu.

Tego rodzaju spusty sterowane są płytką pojemnościową, która monitoruje poziom kondensatu w drenie. Po osiągnięciu maksymalnej objętości kondensatu impuls elektryczny otwiera zawór spustowy i kondensat jest usuwany przez ciśnienie sprężonego powietrza. Usuwany do momentu osiągnięcia minimalnego poziomu. W tym momencie następuje zanik napięcia, zamknięcie elektrozaworu i spust jest gotowy do dalszej pracy i przyjęcia następnej ilości kondensatu.

Elektroniczne spusty kondensatu sterowane poziomem cieczy serii GCNL to całkowicie bezstratne dreny kondensatu.

Oznacza to, że w czasie jego eksploatacji nie ma niebezpieczeństwa utraty sprężonego powietrza. Dzięki temu zwrot z inwestycji jest bardzo szybki, a energooszczędne, elektroniczne sterowanie jeszcze bardziej przyspiesza ten okres.

Dren wyposażony jest solidną przemysłową obudowę, zawór dwudrożny o dużym przekroju, funkcję alarmu i sitko zabezpieczające konstrukcję przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo dren posiada cyfrowy wyświetlacz podświetlany diodami LED pokazujący poziom kondensatu i prawidłową pracę nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Elektroniczne spusty kondensatu serii GCNL występują w dwóch wielkościach i usuwają każdy rodzaj kondensatu z układu sprężonego powietrza, gdzie przepływ powietrza wynosi do 10 m³/min albo do 100 m³/min.

Zawór odcinający sprężonego powietrza serii GSLV i GSLVE

W przeciętnym zakładzie wykorzystującym sprężone powietrze do produkcji, straty powietrza są na poziomie ok. 30%.

Na tą wielkość strat wpływają nieszczelności na połączeniach rurowych, zaworach, siłownikach i silnikach pneumatycznych. Po zakończeniu zmiany nikt nie zamyka dopływu powietrza do urządzeń i czasami przez weekend całe zmagazynowane w zbiorniku powietrze ucieka. Są to wymierne straty dla przedsiębiorstwa, bo w dzisiejszych czasach energia elektryczna jest droga, a ona w 85% stanowi o koszcie wytworzenia sprężonego powietrza.

A gdyby tak odcinać sprężarkownię w szybki sposób od reszty instalacji?

Gardner Denver oferuje energooszczędny zawór odcinający sterowany elektrycznie.

Występują dwa modele: na rury średnicy 1" i rury o średnicy 2".

Zawór jest sterowany przez programowalny zegar, albo zdalnie przez włącznik. Bateria podtrzymuje zasilanie programatora, a wskaźnik poziomu napięcia baterii pokazuje czas kiedy trzeba ją wymienić.
W przypadku zaniku napięcia zawór można ręcznie zamknąć i otworzyć.

Zawór odcinający montowany jest za zbiornikiem powietrza i otwiera przepływ powietrza w sposób płynny, aby uniknąć raptownego uderzenia powietrza.

Z reguły w przypadku zdalnego włączania przewody zasilające są podłączane do włącznika światła na hali produkcyjnej. Gdy rozpoczyna się zmiana robocza pracownik zapala światło na hali i tym samy uruchamia zawór odcinający, który otwiera się i umożliwia przepływ sprężonego powietrza. Po zakończeniu pracy ostatni gasi światło i wyłącza dopływ powietrza do instalacji na hali.

Serwis - Technika Systemów Sprężonego Powietrza

Od sprawności działania drenu kondensatu zależy jakość powietrza sprężonego. Wpływają na niezawodność produkcji, trwałość maszyn, a nawet jakość produktu finalnego.
Jednak dreny, jak każde urządzenie techniczne wymagają serwisowania. Wymianie podlegają sitka, czasami elektrozawory, potencjometry albo uszczelki, które występują oddzielnie lub w zestawach serwisowych.

Czasami wyposażamy dreny kondensatu w elementy grzewcze, jeżeli dreny są eksploatowane w ujemnych temperaturach.

Pomagamy utrzymać sprawność drenów kondensatu niezależnie od tego, gdzie są zamontowane i jaki rodzaj kondensatu występuje w twojej instalacji sprężonego powietrza.

×
×